En interessant og innovativ måde at tage standardiseringen et skridt videre på

Interview med Michael Svane, administrerende direktør for DI Transport og Infrastruktur.
DI Transport er samlingspunktet for foreninger og virksomheder med relation til transportbranchen.
Arbejder med alle aspekter af godstransport og -distribution.

Hvordan ser du fremtiden for godstransportbranchen?
“Jeg er fortrøstningsfuld. Men det er en branche, der skal og vil udvikle sig yderligere. Der er stadig efterspørgsel efter ting som planter, salami og havejord, som alle skal transporteres rundt, da de fleste af os nok foretrækker en rigtig plante frem for en 3D-printet. Men game changer fremadrettet er førerløs teknologi kombineret med digitalisering.”

Hvad er fremtidsudsigterne for førerløs teknologi?
“Der er ingen tvivl om, at førerløse køretøjer vil få stor betydning for godstransportbranchen, i virksomheder, lager- og logistikvirksomheder – både internt og eksternt. Den førerløse teknologi kræver en mere effektiv logistik, mere standardisering og mere automatisering.”

Kan De uddybe, hvad De mener med standardisering?
“Den nye teknologi vil kræve en højere grad af samspil i hele forsyningskæden fra producent til forbruger, og det vil til gengæld kræve mere standardisering – ensartede måder at håndtere varer på. Hvis du er gartner, vil du gerne have dine planter ud så effektivt som muligt. Du ønsker hurtig og effektiv distribution i hele forsyningskæden med færre involverede personer og med mange flere ting, der kører automatisk. Uni-Troll har fundet et godt forslag til dette med sine vogne.

“Vi har også nogle gange svært ved at rekruttere lastbilchauffører, så det er endnu en grund til, at vi har brug for automatisering og standardisering.”

Hvad er din holdning til den grønne dagsorden?
“Transportsektoren er kendt for at udskifte vores lastbiler ofte. De lastbiler, der kører meget, bliver udskiftet efter kun fire år, hvilket betyder, at vi hurtigt får den nyeste teknologi.

“Den grønne dagsorden er meget vigtig for os, især miljøvenlig drift, effektivitet og reduktion afCO2-emissioner. Når vi ser på miljøspørgsmål, ser vi på hele billedet – ikke kun på selve transporten. Vi ser også på læssepladserne og på, hvordan man udnytter pladsen i køretøjerne bedst muligt. For at gøre dette er vi nødt til at standardisere så meget som muligt.”

Hvordan passer Uni-Trolls koncept ind i disse mål?
“Uni-Troll tilbyder en interessant og innovativ måde at tage standardiseringen et skridt videre. Det handler om at udvikle lasteenheder, der kan bruges hele vejen fra producent til lager, så der er en effektiv udnyttelse i hele forsyningskæden. Dette vil være branchens vigtigste bidrag til den grønne dagsorden.”

Og hvad med den finansielle side?
“Det bliver virkelig interessant, når det lykkes os at få økonomiske besparelser, miljøbeskyttelse og effektivitet til at gå op i en højere enhed. Vi stræber konstant efter effektivitet og optimering. Og jo flere økonomiske besparelser vi laver, jo bedre bliver vores CO2-fodaftryk.

“Vi er på en rejse, både teknologisk og med hensyn til overgangen til en mere miljøvenlig logistik. Og vi kan gøre meget større fremskridt ved at forbedre vores standardisering. Branchen udvikler sig meget hurtigt.”