Økonomi

Kan du afsætte fem minutter? Så kan vi muligvis spare dig en arbejdstime om dagen.

Forældet udstyr og de resulterende besværlige arbejdsgange er oversete tidsspildere i mange dele af forsyningskæden. Det er nødvendigt at se på de samlede omkostninger, ikke kun omkostningerne ved at købe eller lease lastbæreren set i isolation. UNI-TROLL-konceptet eliminerer spild af tid og emballage og fokuserer på alle mulighederne for besparelser i hele værdikæden.

Et eksempel på de besparelser, der kan opnås

UNI-TROLL-konceptet sparer 15.000 butikker i en dagligvarekæde i gennemsnit en time om dagen på håndtering, udpakning og genopfyldning af varer i butikken samt bortskaffelse af engangs-emballage.

Med en omkostningsbesparelse på en arbejdstime - i dette eksempel sat til €10 - og under forudsætning af, at de samme arbejdsgange producerer tilsvarende besparelser seks dage om ugen i 52 uger om året i alle kædens butikker, er resultatet en potentiel omkostningsbesparelse på €47 millioner om året på kædeniveau! Vi lader lige det beløb synke ind et øjeblik.

Hvis der for eksempel vælges en UNI-TROLL Trolley M2 POOL-løsning, vil en besparelse på denne skala være meget sandsynlig. Ved at etablere en 10-årig finansiering af købsprisen på en Trolley M2 med fire hylder, vil omkostningen pr. trolley være ca. €27 om året.

Med €47 millioner kan kæden som UNI-TROLL POOL-PARTNER opnå bortskaffelse af cirka to millioner Trolley M2'er og ud over det opnå økonomiske og sundheds- og sikkerhedsmæssige fordele ved at deltage i en bæredygtig løsning for forsyningskæden. Så mange vogne vil næppe være nødvendige, men eksemplet viser, at besparelserne på arbejdskraftomkostninger i en given vogmodel bør overvejes mere end købs-/lejeomkostningerne. Med UNI-TROLL får du en løsning, der allerede i det første år bidrager til bedre økonomiske resultater.