UNI-TROLL's kerneværdier

  • Vi tror på, at vi kan gøre en forskel for klimaet og for virksomhedernes arbejdsmiljø
  • Vores mål vil ikke blive realiseret af os alene, men gennem en tæt fælles indsats i samarbejde med kunder og andre interessenter.
  • Verdens ressourcer er truet af en forventet befolkning på ni milliarder mennesker i 2050. UNI-TROLL-konceptet kan yde et positivt bidrag ved at spare ressourcer i forsyningskæderne
  • Vi samarbejder med partnere i forsyningskæden ved hjælp af ISO-modulmålinger og mener, at standarder reducerer transaktionsomkostningerne
  • Vi sigter med vores løsninger mod at minimere sekundær og tertiær emballage ved at bruge RPC (Returnable Plastic Crates)
  • Vi tror på at gøre logistikken mere bæredygtig og er villige til at samarbejde med andre, der har de samme mål
  • UNI-TROLL er en international, unik, forenet og universel vognløsning.